STICHTING MAECENAS

De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt – Selma Lagerhof

Stichting Maecenas is in 1998 als zelfstandige stichting opgericht om activiteiten op cultureel gebied te ondersteunen. Het vermogen is voornamelijk opgebouwd uit verleende bestuursvergoedingen van de oud-bestuursleden van het voormalige Theater de Speeldoos. Het bestuur van de stichting heeft besloten in de komende jaren subsidies te verlenen aan culturele activiteiten georganiseerd in de gemeente Vught. 

Stichting Maecenas is opgericht in 1998.

Stichting Maecenas is gevestigd in Vught en is actief in de branche Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Bij Stichting Maecenas zijn geen werkzame personen. De rechtsvorm van deze onderneming is een stichting. 

Cultuur is de levensstijl van een samenleving
Stichting Maecenas Vught
PJ Bouman
Schrijver
De cultuur is een goede opvoeding van het verstand
Stichting Maecenas Vught
Jacente Benavente
Schrijver
Cultuur in een land woont in het hart en de ziel van de mensen
Stichting Maecenas Vught
Ghandi
Politicus
Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan
Stichting Maecenas Vught
Albert Camus
Schrijver

De toewijzing van subsidiegelden gebeurt aan de hand van geformuleerde voorwaarden door het stichtingsbestuur. Deze zijn verkrijgbaar als bijlage bij de subsidieaanvraag.

Activiteiten en bestuur

In de vooraf gaande jaren hebben wij verschillende subsidies toegekend aan een grote verscheidenheid van activiteiten.